กิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สำนักวิจัยฯจัดกิจรรม KM โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ "การบริหารจัดการข้อมูลสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ & ปราจีนบุรี" ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพข่าว

สำนักวิจัยฯ จัดงานทำบุญครบรอบ 12 ปี

เนื่องในโอกาสที่สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนา 21 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหารและบุคลากรจึงได้ร่วมกันจัดงานทำบุญสืบสานประเพณีไทย และวัฒนธรรมองค์กร ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดมัชฌันติการาม จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีผู้บริหาร นักวิจัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่าง ๆ ร่วมทำบุญ ถวายภัตตาหาร สังฆทาน ณ ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยฯ มจพ.

ภาพข่าว

สำนักวิจัยฯ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ นำโดย ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ผอ. และ รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา รองผอ.ฝ่ายบริหาร ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ เวียนมาบรรจบครบ 125 ปี 18 ตุลาคม 2562

ภาพข่าว