ร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนียาจารย์

20 ก.พ. 62 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนียาจารย์ ศ.ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl StUtzle เนื่องในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2562

ภาพข่าว

ร่วมแสดงความยินดี ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน

11 ก.พ. 2562 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ ร่วมแสดงความยินดีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงานประจำปี 2561 ของสำนักวิจัยฯ 

ภาพข่าว

สัมมนาบุคลากรสำนักวิจัยฯ 2562

30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิจัยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ณ เขาใหญ่พาราไดซ์ออนเอิร์ท จ.นครราชสีมา

ภาพข่าว