ประเมินคุณภาพภายในสำนักวิจัยฯ ปีการศึกษา 2561

12 ก.ค. 62 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการตรวจเยี่ยมและรับการประเมินคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.สมควร สนองอุทัย เป็นประธานกรรมการในการประเมินฯ 

ภาพข่าว

ผู้บริหารพบบุคลากรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

11 ก.ค. 62 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยฯ เพื่อพบปะ ชี้แจงนโยบายและสอบถามปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร

ภาพข่าว

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน

31 พ.ค. 62 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน การสร้างแบบฟอร์ออนไลน์ ด้วย Google Form ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพข่าว

วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 6

8 พ.ค. 62 บุคลากรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครง วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 6 ภายใต้ชื่องาน KM Sharing Day 2019 “KMUTNB’s 60th  Anniversary : Invention to Innovation” ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

ภาพข่าว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2 พ.ค. 62 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ ได้ร่วมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ มจพ.

ภาพข่าว