KM No.2 "เคลียร์เงินได้ ไม่ขยายโครงการ" ตอน "การเงินเรื่องง่าย เข้าใจตรงกัน"

26 เม.ย. 62 สำนักวิจัยฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "เคลียร์เงินได้ ไม่ขยายโครงการ" ตอน "การเงินเรื่องง่าย เข้าใจตรงกัน " โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิไล จินดามัย นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ กองคลัง มาแบ่งปันความรู้และตอบข้อซักถาม ในเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ

ภาพข่าว

ร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนียาจารย์

20 ก.พ. 62 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนียาจารย์ ศ.ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl StUtzle เนื่องในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2562

ภาพข่าว

ร่วมแสดงความยินดี ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน

11 ก.พ. 2562 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ ร่วมแสดงความยินดีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงานประจำปี 2561 ของสำนักวิจัยฯ 

ภาพข่าว