กิจกรรม Green University

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม Green University ลดการใช้ถุงพลาสติก และการคัดแยกขยะ ณ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งร่วมจัดงานปีใหม่ 2562

ภาพข่าว

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 สำนักวิจัยร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาสัมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

ผู้บริหารพบบุคลากรสำนักวิจัยฯ

วันที่ 26 กันยายน 2561 จัดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากรสำนักวิจัย ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักวิจัย โดยมีหัวข้อในการสนทนาคือ 1. บัญชี สวท เพื่อบุคลากรฯ 2. การเพิ่มคุณภาพการให้บริการ 3. จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

ภาพข่าว