สัมมนาสำนักวิจัยฯ 2561

 เมื่อวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2561 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยฯ และ โรงแรม เรสท์ ดีเทล หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณรัตนา เพ็ชรอุไร อตีตผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในงานนี้

อัลบั้ม

กิจกรรมวันสงกรานต์

วันที่ 10 เมษายน 2561 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว ในวันสงกรานต์ประจำปี 2561 ณ อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อัลบั้ม

กิจกรรม 5 ส. : Big Cleaning Day สำนักวิจัยฯ

3 เม.ย. 61 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. จัดโ่ครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน (กิจกรรม 5 ส. : Big Cleaning Day) โดยมี รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน

อัลบั้ม

การจัดการองค์ความรู้

การประกันคุณภาพ