ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์พลังงานแบบดิจิตอล industry 4.0

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์พลังงานแบบดิจิตอล industry 4.0