ประกวดราคาซื้อชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรจำลองระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นสูง จำนวน ชุด

ประกวดราคาซื้อชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรจำลองระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นสูง จำนวน ๑ ชุด