ประกาศ ประกวดราคาซื้อขุดประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสำหรับควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าขั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อขุดประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสำหรับควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าขั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)