ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIEC 2019)

Hits: 218

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIEC 2019): The 8 PSU Education Conference & 4 Inspirational Scholar Symposium (ISS) 2019 "Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education

ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562

สถานที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

website www.psued.org

รายละเอียด