โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ICITEE 2019

Hits: 119

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ICITEE 2019 (The 11 International Coference on Information Technology and Electrical Engineering)

วันเวลา : 10 - 11 ตุลาคม 2562

สถานที่ : โรงแรมฮอลิเดร์อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

เวปไซต์ : www.icitee.org

รายละเอียด