ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 "NU Research and Innovation Towards Sustained Society"

Hits: 97

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 "NU Research and Innovation Towards Sustained Society"

รายละเอียด