งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)

Hits: 61

งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ โดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ได้จัดแสดงผลงานดังนี้

1. ถนนยางพาราดินซีเมนต์ : เพิ่มอายุการใช้งานมากกว่า และสร้างผลประโยชน์แก่ชุมชนเกษตรกรชาวสวนยาง
2. สารจับยาง IR : ฝนตกใส่น้ำยางไม่ต้องทิ้งอีกต่อไป
3. ผงน้ำใส SC : ผงเร่งตกตะกอนแบบเฉียบพลัน แก้ไขปัญหาการขาดแคลน้ำสะอาดและการบำบัดน้ำเสีย
4. ผงแร่กำจัดกลิ่น ODL : ผงแร่ธรรมชาติกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยประจุไฟฟ้า
5. ViO GREEN : ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ฆ่าเชื่อแบคทีเรีย กลิ่นหายทันที

ภาพข่าว