คณะสถาปัตยกรรม สจล. ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมร่วมประกวดชิงรางวัล "NCPD Innovation Award 2019" ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

Hits: 122

คณะสถาปัตยกรรม สจล. ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมร่วมประกวดชิงรางวัล "NCPD Innovation Award 2019" ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

อ่านรายละเอียด