คณะสถาปัตยกรรม สจล. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมเผยแพร่ในการแสดงนิทรรศการ Innovation and Universal Design for Inclusive society โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

คณะสถาปัตยกรรม สจล. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมเผยแพร่ในการแสดงนิทรรศการ Innovation and Universal Design for Inclusive society โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

อ่านรายละเอียด