คณะสถาปัตยกรรม สจล. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมเผยแพร่ในการแสดงนิทรรศการ Innovation and Universal Design for Inclusive society โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

Hits: 79

คณะสถาปัตยกรรม สจล. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมเผยแพร่ในการแสดงนิทรรศการ Innovation and Universal Design for Inclusive society โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

อ่านรายละเอียด