"ห้องน้ำแมวอัตโนมัติ" คว้ารางวัลเหรียญทองแดง จากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ เจนีวา สวิส

Hits: 160

ผลงาน “ห้องน้ำแมวอัตโนมัติ” ของนางสาวณัฐชยา สีดาจันทร์ นายจักรภัทธ จอมพันธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คว้ารางวัลเหรียญทองแดง Bronze Medal Award ในการประกวด ในเวทีประกวดระดับนานาชาติ 47th INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14เมษายน 2562

ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561 ได้รับรางวัลการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าร่วมประกวดระดับนานาชาติ

ภาพข่าว