ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “เส้นทางสู่ความสำเร็จของนักวิจัยและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ”

Hits: 233

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “เส้นทางสู่ความสำเร็จของนักวิจัยและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ”

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเริ่มต้นกับการทำวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System หัวข้อ เส้นทางสู่ความสำเร็จของนักวิจัยและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ (มจธ.) บรรยายในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงระบบวิจัย” และ ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน (มจพ.) บรรยายในหัวข้อ “เส้นทางทุนพัฒนาบุคลากร และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ” พร้อมร่วมการเสวนาหัวข้อ “เทคนิคการตั้งโจทย์วิจัยและการโต้ตอบ Reviewer” กับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงของ มจพ. วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://bit.ly/2YudDcX

ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่: 02-555-2000 ต่อ 1512-1514