งาน CEO Innovation Forum 2019 "Empowering the Next Gen for the Future: ขุมพลังคนรุ่นใหม่แห่งอนาคต"

Hits: 236

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กำหนดจัดงาน CEO Innovation Forum 2019 "Empowering the Next Gen for the Future : ขุมพลังคนรุ่นใหม่แห่งอนาคต" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวที ให้ผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ ได้เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มและกระแสความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะมีผลกระทบต่อคนรุ่นใหม่และการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอนาคต เพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนต์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  http://www.ones.or.th/ceo2019 ภายในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

รายละเอียด