ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2562

Hits: 70

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2562 ในวันที่23-24 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์

รายละเอียด