สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4 ประกาศขยายระยะเวลาส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่1

Hits: 70

 สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4 ประกาศขยายระยะเวลาส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่1

รายละเอียด