สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เลื่อนการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน IBIX 2020

Hits: 24

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เลื่อนการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน "The International British Innovation, Invention & Technology London" (IBIX 2020)