ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ 2564

Hits: 178

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  รางวัลผลงานวิจัย  รางวัลวิทยานิพนธ์  และรางวัลประดิษฐ์คิดค้น ระว่างวันที่ 7 - 31 พฤษภาคม 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2283