เปิดรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย

Hits: 435

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประเภททุนส่งเสริมโครงการนวัตกรรม วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อยืนยันความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้ประกอบการพร้อมนําผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านต่างๆ

รายละเอียด

 

 

ดาวโหลดเอกสารขอรับสมัคทุน  http://bit.ly/33E8rGC