ยื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย และสาขาวิชาชีพการกีฬาโดยวิธีคัดเลือก

Hits: 58

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย และสาขาวิชาชีพการกีฬาโดยวิธีคัดเลือก

>>>รายละเอียด