ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา โครงการศึกษาความสำคัญของการเรียนรู้ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์และการพัฒนาหลักสูตรการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย ครั้งที่ 2

Hits: 79

กรมการขนส่งทางบก ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา โครงการศึกษาความสำคัญของการเรียนรู้ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์และการพัฒนาหลักสูตรการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย ครั้งที่ 2

รายละเอียด