จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองขลุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร

Hits: 74

จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองขลุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร

ระยะเวลา: 13 สิงหาคม 2562 9.00-12.00 น.

เวปไซต์ : http://opm.rid.go.th

รายละเอียด