จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำทิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบูรณ์ และโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำนางั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบูรณ์

Hits: 89

จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำทิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบูรณ์ และโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำนางั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระยะเวลา : 15 สิงหาคม 2562 8.30-12.00 น.

รายละเอียด