จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำงาวอันเนื่องมจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

Hits: 58

จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำงาวอันเนื่องมจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

ระยะเวลา : 13 สิงหาคม 2562 9.00-12.00 น.

รายละเอียด