ยื่นข้อเสนอโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลฯ ตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับโรงานอุตสาหกรรเวศ ในพื้นที่เป้าหมาย 15 จังหวัด

Hits: 22

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำรวจสถานะปัจจุบันของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับโรงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่เป้าหมาย 15 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563