ประกาศผยแพร่ผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดสาธิต การเรียนรู้ระบบควบคุมอุตสาหกรรม industry ๔.๐

ประกาศผยแพร่ผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดสาธิต การเรียนรู้ระบบควบคุมอุตสาหกรรม industry ๔.๐

รายละเอียด