ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดประมวลผลสัญญาณติจิตอลสำหรับควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชั้นสูง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดประมวลผลสัญญาณติจิตอลสำหรับควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าชั้นสูง

รายละเอียด