ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุตคำนวณสัญญาณติจิตอลลิเทียมแบตเตอรี่ชั้นสูง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุตคำนวณสัญญาณติจิตอลลิเทียมแบตเตอรี่ชั้นสูง

รายละเอียด