โอนเงินทุนนักวิจัย 2 กรกฎาคม 2543

โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ วันที่ 2 กรกฎาคม 62
ทุนรุ่นใหม่ ง.3/58 อ.ดร.ณฐา เศวตนรากุล