โอนเงินทุนนักวิจัย 9 กรกฎาคม 2562

โอนเงินทุนเข้าบัญชีสหกรณ์ วันที่ 9 ก.ค. 62
ทุนสายสนับสนุน ง.2/62 น.ส.จิดานันท์ ทัศนานุสิทธิ์