โอนเงินทุนนักวิจัย 13 สิงหาคม 2562

โอนเงินบัญชีสหกรณ์ วันที่ 13 สค 62 ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลพรรณ ลอว์สัน ง.3/61
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตย์ ประสมพันธ์ ง.3/61