โอนเงินทุนนักวิจัย 30 สิงหาคม 2562

โอนเงินทุนขับเคลื่อนเข้าบัญชีสหกรณ์ วันที่ 30 สค 62
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มหัทธนจาตุภัทร ง.2/62
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมณฑน์ วงศ์ษา ง.2/62
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ทองผดุงโรจน์ ง.2-3/62