โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

โอนเงินทุนตีพิมพ์​ เข้าบช.สหกรณ์​ วันที่​ 29​พย​62​  ศ.ดร.จันทรพร​ ผลากรกุล