ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดชนิดอินฟราเรด