ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขุดสาธิตจำลองโครงข่ายระบบไฟฟ้า AC phase ชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขุดสาธิตจำลองโครงข่ายระบบไฟฟ้า AC ๓ phase ชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)