ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้ขั้นสูง จำนวน ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้ขั้นสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)