สถานที่ติดต่อ 

สถานที่

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 8 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1516, 1520
โทรสาร 0-2555-2161
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.