สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญยื่นข้อเสนอจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว แคมป์ปิ้งและรถบ้าน ยื่นข้อเสนอถึงวันที่ 20 มิ.ย. 67