สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

มจพ. ลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “ระบบควบคุมรถ ATV สำหรับงานเกษตรกรรม” แก่ บริษัท กรีนเวอร์เทค จำกัด

ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์  จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและจำหน่าย ผลงานเรื่อง “ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฟฟ้าสำหรับรถเอทีวี” และ และ  ผลงานเรื่อง “ซอฟท์แวร์อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ระยะไกลของหุ่นยนต์สำหรับงานเกษตรกรรม”  ให้แก่ บริษัท กรีนเวอร์เทค จำกัด โดยมี ดร.ชยพล ตันวงศ์วาล กรรมการผู้จัดการบริษัท ร่วมลงนามรับมอบสิทธิในผลงาน

ผลงานทั้ง 2 ผลงาน เป็นผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเภทอนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัทเดชาธร พวงเงินมาก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ประดิษฐ์ ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากโครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนพัฒนานวัตกรรมชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี ผู้อำนวยการอุทยานเทคโนโลยี มจพ. รองศาสตราจารย์ ดร.รังสิมา หญีตสอน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และบริษัท กรีนเวอร์เทค จำกัด เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง Cloud9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.