ประกาศรายชื่อ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 70 ผลงาน
งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564

ขอให้เจ้าของผลงานที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ยืนยันเข้าร่วมประกวด และส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ประกอบด้วย

  1. VDO ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ประกอบด้วย กระบวนการ 2. ลักษณะเฉพาะ 3. แนวคิด 4. แสดงผลงานและวิธีการการใช้งาน)
  2. Poster ขนาด A0 (.jpg, .jpeg ขนาด กว้าง 841 มม. x สูง 1189 มม.)
  3. บทสรุปของผลงานความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร

มาที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 092-247-9741, 094-496-6547

 


ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

 

0 2555-2000 EXT 1506

 

info@stri.kmutnb.ac.th