ประกาศ 12 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ (12 ผลงาน)
งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปี 2564

ขอให้เจ้าของผลงานที่มีรายชื่อตามประกาศนี้เตรียมนําเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์

(รายละเอียดและกําหนดการการนําเสนอ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

 


ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

 

0 2555-2000 EXT 1506

 

info@stri.kmutnb.ac.th