ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดจำลองแบบดิจิตอลสำหรับระบบจ่ายพลังงาน แสงอาทิตย์ขั้นสูง จำนวน ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด