ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดจำลองแบบดิจิตอลแบตเตอรี่ขั้นสูง จำนวน ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด