ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องสร้างลายและตัดด้วยเลเซอร์สำหรับงานออกแบบชิ้นงานต้นแบบและสิ่งประดิษฐ์

ฮิต: 104