แผนการจัตซื้อจัดจ้าง ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจำลองระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นสูง

รายละเอียด