แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดสาธิตจำลองโครงข่ายระบบไฟฟ้า AC 3 phase ขั้นสูง

รายละเอียด