แผนการจัตซื้อจัดจ้าง ชุดควบคุมกำลังไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง

รายละเอียด