ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องสกัดสารตัวอย่างอัตโนมัติ